Skrzynka Smaku

Korespondencja: ul. Sarmacka 5f, 61-616 Poznań

Dostawy: ul. Sucha 9, 62-004 Kicin k./Poznania

Telefon: 505 225 746

E-mail: kontakt@skrzynkasmaku.pl